sad_pvnDMEs57q
نمايندگي ٣٤٠٩ كرمان موتور 0

با درک نیاز بازار,برآن شدیم که مرجعی با هدف اطلاع رسانی و معرفی تکنولوژیهای روز در حوزه تخصصی وفاداری مشتریان (باشگاه مشتریان) را طراحی کنیم. دکتر کلابز ارائه دهنده برنامه های وفاداری (باشگاه مشتریان) اعم از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، مشاوره در سطح کشور می باشد، در دکتر کلابز سعی می شود با بررسی و آنالیز الگوههای موفق پروژههای باشگاه مشتریان به کسب و کارهای بهره بردار این سرویس بهترین پیشنهادات جهت راه اندازی برنامه های وفاداری ارائه گردد. دانش فنی، تجربه، تیم متخصص، ارائه پشتیبانی مناسب، نمونه های اجرا شده موفق و بهره مندی از مدرنترین متدها، مزیتهای رقابتی دکتر کلابز می باشد.

شرکای تجاری ما

گالری تصاویر